به معنای انگلیسی است

دیکشنری آنلاین آبادیس - Abadis Dictionary- به معنای انگلیسی است ,واژه نامه کتابی است که معانی لغات یک زبان در آن توضیح داده شده باشد. واژه ها به صورت الفبایی مرتب شده اند و معمولاً املا و تلفظ و معنای هر کلمه یاد شده است.دیکشنری آنلاین آبادیس - Abadis Dictionaryواژه نامه کتابی است که معانی لغات یک زبان در آن توضیح داده شده باشد. واژه ها به صورت الفبایی مرتب شده اند و معمولاً املا و تلفظ و معنای هر کلمه یاد شده است.معنی ضرب المثل عقلش به چشمش است به همراه ترجمه انگلیسی ...

عقلش به چشمانش است به انگلیسی معنای این ضرب المثل به خوبی ترجمه نشده است و تنها عبارت های زیر قابل دسترس می باشد که عبارتند از :

معنی بیهوش به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی بیهوش به انگلیسی. ... آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است. آبادیس افزونه ای کاربردی برای مرورگرهای فایرفاکس و کروم، اپلیکیشن موبایل و همچنین ...

معنی آموزش به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی آموزش به انگلیسی. ... ، اپلیکیشن موبایل و همچنین ربات تلگرام دیکشنری و مترجم طراحی کرده است که میتوانید از لینک های بالا دانلود کنید. دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های ...

معنی اداره به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی اداره به انگلیسی. ... به معنای نادان و دیژوژین (د ژو=گرما ژین-ژان=خانه-ده) نام یک روستا در اردبیل به معنای آبادی بی گرما یا سرد است که آنرا دیجوجین نیز میخوانند. ... آبادیس از ابتدا تاکنون ...

دیکشنری آنلاین آبادیس - Abadis Dictionary

واژه نامه کتابی است که معانی لغات یک زبان در آن توضیح داده شده باشد. واژه ها به صورت الفبایی مرتب شده اند و معمولاً املا و تلفظ و معنای هر کلمه یاد شده است.

معنی ادامه به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی ادامه به انگلیسی. ... به معنای درازترین زمان for a long time ، extended time ساخته شده از ریشه هندواروپایی dow- و یا dewH- و یا deu- که مانای آن پیشروی گذر به دوردست to move forward, pass است. ... آبادیس از ابتدا تاکنون ...

معنی بیهوش به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی بیهوش به انگلیسی. ... آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است. آبادیس افزونه ای کاربردی برای مرورگرهای فایرفاکس و کروم، اپلیکیشن موبایل و همچنین ...

معنی ضرب المثل عقلش به چشمش است به همراه ترجمه انگلیسی ...

عقلش به چشمانش است به انگلیسی معنای این ضرب المثل به خوبی ترجمه نشده است و تنها عبارت های زیر قابل دسترس می باشد که عبارتند از :

معنی ادامه به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی ادامه به انگلیسی. ... به معنای درازترین زمان for a long time ، extended time ساخته شده از ریشه هندواروپایی dow- و یا dewH- و یا deu- که مانای آن پیشروی گذر به دوردست to move forward, pass است. ... آبادیس از ابتدا تاکنون ...

معنی اداره به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی اداره به انگلیسی. ... به معنای نادان و دیژوژین (د ژو=گرما ژین-ژان=خانه-ده) نام یک روستا در اردبیل به معنای آبادی بی گرما یا سرد است که آنرا دیجوجین نیز میخوانند. ... آبادیس از ابتدا تاکنون ...

معنی آموزش به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی آموزش به انگلیسی. ... ، اپلیکیشن موبایل و همچنین ربات تلگرام دیکشنری و مترجم طراحی کرده است که میتوانید از لینک های بالا دانلود کنید. دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های ...

معنی ادامه به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی ادامه به انگلیسی. ... به معنای درازترین زمان for a long time ، extended time ساخته شده از ریشه هندواروپایی dow- و یا dewH- و یا deu- که مانای آن پیشروی گذر به دوردست to move forward, pass است. ... آبادیس از ابتدا تاکنون ...

معنی آموزش به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی آموزش به انگلیسی. ... ، اپلیکیشن موبایل و همچنین ربات تلگرام دیکشنری و مترجم طراحی کرده است که میتوانید از لینک های بالا دانلود کنید. دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های ...

معنی بیهوش به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی بیهوش به انگلیسی. ... آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است. آبادیس افزونه ای کاربردی برای مرورگرهای فایرفاکس و کروم، اپلیکیشن موبایل و همچنین ...

دیکشنری آنلاین آبادیس - Abadis Dictionary

واژه نامه کتابی است که معانی لغات یک زبان در آن توضیح داده شده باشد. واژه ها به صورت الفبایی مرتب شده اند و معمولاً املا و تلفظ و معنای هر کلمه یاد شده است.

معنی بیهوش به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی بیهوش به انگلیسی. ... آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است. آبادیس افزونه ای کاربردی برای مرورگرهای فایرفاکس و کروم، اپلیکیشن موبایل و همچنین ...

معنی اداره به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی اداره به انگلیسی. ... به معنای نادان و دیژوژین (د ژو=گرما ژین-ژان=خانه-ده) نام یک روستا در اردبیل به معنای آبادی بی گرما یا سرد است که آنرا دیجوجین نیز میخوانند. ... آبادیس از ابتدا تاکنون ...

معنی ادامه به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی ادامه به انگلیسی. ... به معنای درازترین زمان for a long time ، extended time ساخته شده از ریشه هندواروپایی dow- و یا dewH- و یا deu- که مانای آن پیشروی گذر به دوردست to move forward, pass است. ... آبادیس از ابتدا تاکنون ...

معنی ضرب المثل عقلش به چشمش است به همراه ترجمه انگلیسی ...

عقلش به چشمانش است به انگلیسی معنای این ضرب المثل به خوبی ترجمه نشده است و تنها عبارت های زیر قابل دسترس می باشد که عبارتند از :

معنی ضرب المثل عقلش به چشمش است به همراه ترجمه انگلیسی ...

عقلش به چشمانش است به انگلیسی معنای این ضرب المثل به خوبی ترجمه نشده است و تنها عبارت های زیر قابل دسترس می باشد که عبارتند از :

معنی آموزش به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی آموزش به انگلیسی. ... ، اپلیکیشن موبایل و همچنین ربات تلگرام دیکشنری و مترجم طراحی کرده است که میتوانید از لینک های بالا دانلود کنید. دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های ...

معنی ادامه به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی ادامه به انگلیسی. ... به معنای درازترین زمان for a long time ، extended time ساخته شده از ریشه هندواروپایی dow- و یا dewH- و یا deu- که مانای آن پیشروی گذر به دوردست to move forward, pass است. ... آبادیس از ابتدا تاکنون ...

دیکشنری آنلاین آبادیس - Abadis Dictionary

واژه نامه کتابی است که معانی لغات یک زبان در آن توضیح داده شده باشد. واژه ها به صورت الفبایی مرتب شده اند و معمولاً املا و تلفظ و معنای هر کلمه یاد شده است.

معنی بیهوش به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی بیهوش به انگلیسی. ... آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است. آبادیس افزونه ای کاربردی برای مرورگرهای فایرفاکس و کروم، اپلیکیشن موبایل و همچنین ...