حالا بچه ها بهداشت دست

بچه های تاپیک (بیاید روش پس اندازمو بهتون بگم )بیاید ...- حالا بچه ها بهداشت دست ,مراکز بهداشت شهرتون دیگه که مراقبت های بارداری ،واکسیناسیون، پایش رشد بچه ها ،کلاس های آموزش بهداشت حالا در مورد انواع بیماری ها ،کار بهداشت مدارس و غربالگری های مختلف ،که اللن تو راسشون غربالگری کرونا هست.بچه های تاپیک (بیاید روش پس اندازمو بهتون بگم )بیاید ...مراکز بهداشت شهرتون دیگه که مراقبت های بارداری ،واکسیناسیون، پایش رشد بچه ها ،کلاس های آموزش بهداشت حالا در مورد انواع بیماری ها ،کار بهداشت مدارس و غربالگری های مختلف ،که اللن تو راسشون غربالگری کرونا هست.بچه های تاپیک (بیاید روش پس اندازمو بهتون بگم )بیاید ...

مراکز بهداشت شهرتون دیگه که مراقبت های بارداری ،واکسیناسیون، پایش رشد بچه ها ،کلاس های آموزش بهداشت حالا در مورد انواع بیماری ها ،کار بهداشت مدارس و غربالگری های مختلف ،که اللن تو راسشون غربالگری کرونا هست.

بچه های تاپیک (بیاید روش پس اندازمو بهتون بگم )بیاید ...

مراکز بهداشت شهرتون دیگه که مراقبت های بارداری ،واکسیناسیون، پایش رشد بچه ها ،کلاس های آموزش بهداشت حالا در مورد انواع بیماری ها ،کار بهداشت مدارس و غربالگری های مختلف ،که اللن تو راسشون غربالگری کرونا هست.

بچه های تاپیک (بیاید روش پس اندازمو بهتون بگم )بیاید ...

مراکز بهداشت شهرتون دیگه که مراقبت های بارداری ،واکسیناسیون، پایش رشد بچه ها ،کلاس های آموزش بهداشت حالا در مورد انواع بیماری ها ،کار بهداشت مدارس و غربالگری های مختلف ،که اللن تو راسشون غربالگری کرونا هست.

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه | تبادل نظر نی نی سایت

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه ... هرکس یه جو عقل داشته باشه بچه شو با دست خودش نمیفزسته وسط کرونا ... اشو نميفرسته حضوري مدرسه تو خونه غيرحضوري ميخونند اجباري نيست بچه ها رو بفرستن ...

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه | تبادل نظر نی نی سایت

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه ... هرکس یه جو عقل داشته باشه بچه شو با دست خودش نمیفزسته وسط کرونا ... اشو نميفرسته حضوري مدرسه تو خونه غيرحضوري ميخونند اجباري نيست بچه ها رو بفرستن ...

بچه های بهداشت عمومی | دست نوشته

بچه های بهداشت عمومی Public Health. ... حالا که خواب کوفتم شد ن کسی زنگ و اسی میزنه ن صدایی تو اتاقه! این دختره هم ک دیگه پاک از دست رفته! ... به ردیف اولی ها! به بچه زرنگا! به اکثریت! به اقلیت! و به بعضیا!

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه | تبادل نظر نی نی سایت

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه ... هرکس یه جو عقل داشته باشه بچه شو با دست خودش نمیفزسته وسط کرونا ... اشو نميفرسته حضوري مدرسه تو خونه غيرحضوري ميخونند اجباري نيست بچه ها رو بفرستن ...

بچه های بهداشت عمومی | دست نوشته

بچه های بهداشت عمومی Public Health. ... حالا که خواب کوفتم شد ن کسی زنگ و اسی میزنه ن صدایی تو اتاقه! این دختره هم ک دیگه پاک از دست رفته! ... به ردیف اولی ها! به بچه زرنگا! به اکثریت! به اقلیت! و به بعضیا!

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه | تبادل نظر نی نی سایت

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه ... هرکس یه جو عقل داشته باشه بچه شو با دست خودش نمیفزسته وسط کرونا ... اشو نميفرسته حضوري مدرسه تو خونه غيرحضوري ميخونند اجباري نيست بچه ها رو بفرستن ...

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه | تبادل نظر نی نی سایت

بهداشت تو مدرسه رعایت نمیشه ... هرکس یه جو عقل داشته باشه بچه شو با دست خودش نمیفزسته وسط کرونا ... اشو نميفرسته حضوري مدرسه تو خونه غيرحضوري ميخونند اجباري نيست بچه ها رو بفرستن ...

بچه های بهداشت عمومی | دست نوشته

بچه های بهداشت عمومی Public Health. ... حالا که خواب کوفتم شد ن کسی زنگ و اسی میزنه ن صدایی تو اتاقه! این دختره هم ک دیگه پاک از دست رفته! ... به ردیف اولی ها! به بچه زرنگا! به اکثریت! به اقلیت! و به بعضیا!

بچه های بهداشت عمومی | دست نوشته

بچه های بهداشت عمومی Public Health. ... حالا که خواب کوفتم شد ن کسی زنگ و اسی میزنه ن صدایی تو اتاقه! این دختره هم ک دیگه پاک از دست رفته! ... به ردیف اولی ها! به بچه زرنگا! به اکثریت! به اقلیت! و به بعضیا!

بچه های بهداشت عمومی | دست نوشته

بچه های بهداشت عمومی Public Health. ... حالا که خواب کوفتم شد ن کسی زنگ و اسی میزنه ن صدایی تو اتاقه! این دختره هم ک دیگه پاک از دست رفته! ... به ردیف اولی ها! به بچه زرنگا! به اکثریت! به اقلیت! و به بعضیا!